Het kind

Een kind mag fouten maken, daarom is het op school, maar we verwachten wel dat een kind met alle hulp vorderingen blijft maken.

Om ieder kind in zijn eigen kwaliteiten en behoeften te kunnen begeleiden verwachten wij van de leerlingen:

  • respectvolle omgang met leerkrachten, vrijwilligers en medeleerlingen
  • respectvolle omgang met de materialen van school. Bij moedwillige vernieling wordt de schade door ouder(s)/verzorger(s) vergoed
  • dat het open staat voor een gesprek
  • geen gewelddadig gedrag (slaan, schoppen, bijten) vertoont. Dit wordt niet getolereerd, ieder kind heeft recht op een veilige leeromgeving
  • dat zij de schoolregels respecteren
  • een positieve houding laten zien waardoor ze tot leren kunnen komen
  • taalgebruik zoals verwacht mag worden in een beschaafde omgeving.
Neem contact met ons op

Stuur ons een bericht en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Not readable? Change text. captcha txt