Voorzitter

Laura Kok

Medezeggenschapsraad

Secretaris

Jolanda Petersen

jolanda-petersen

Algemeen lid

Milou Vissers

milou-2016

Algemeen Lid

Mirjam Groeneveld

Mirjam Groenenveld

Vragen

of

contact?

Wat is het belang van de Medezeggenschapsraad (MR)?

Doelstelling van de medezeggenschapsraad is om gezamenlijk, ouders en teamleden, een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de school en daar waar mogelijk aan schooloverstijgende aangelegenheden. Dit gebeurt door middel van meedenken en meedoen met het Bestuur en de Directie van de school. De inbreng van zowel ouders als teamleden leidt ertoe dat invloed uitgeoefend kan worden op de besluitvorming en beleidsvormingsprocessen. Het gezamenlijke doel is de instandhouding van een goede school waar het prettig is te werken, leren en spelen. Daarbij behoudt de MR de kritische opstelling en de toetsende rol. Ook houdt de MR de vinger aan de pols bij de uitvoering van het onderwijsbeleid.
Wat zijn de bevoegdheden van de MR?
De basis waaraan de medezeggenschapsraad haar rechten ontleent, wordt gevonden in de WPO (Wet Primair Onderwijs) en de WMO (Wet Medezeggenschap Onderwijs). Hiervan is een vertaalslag en een meer praktische invulling gegeven in het medezeggenschapsreglement.
De MR heeft bij sommige zaken een adviesbevoegdheid en bij andere een instemmingsbevoegdheid. De instemmingsbevoegdheid houdt in dat bij een aantal belangrijke onderwerpen het Bestuur van de school instemming nodig heeft van de MR voordat een besluit genomen en uitgevoerd mag worden.

De MR is een raad van 4 mensen die medezeggenschap hebben over het reilen en zeilen van de St. Jozefschool. Deze mensen zijn gelijk verdeeld over 2 geledingen: 2 leerkrachten die het team vertegenwoordigen en 2 ouders die de ouders en de leerlingen vertegenwoordigen.
De personeelsgeleding bestaat uit:
• Milou Vissers
• Mirjam Groeneveld
De oudergeleding bestaat uit:
• Laura Kok
• Jolanda Petersen
Contact
Een heldere communicatie tussen de MR en het Bestuur en een goed contact met de achterban is essentieel. Daarom roepen wij ouders op om contact met ons op te nemen in geval van vragen, opmerkingen of suggesties. Mail ons of spreek ons gewoon aan op het schoolplein!

De MR vergadert op:

10 december 2018, 19.00 uur
20 maart 2019, 13.30 uur
27 mei 2019, 19.00 uur
8 juli 2019, 19.00 uur
Neem contact met ons op

Stuur ons een bericht en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Not readable? Change text. captcha txt