De MR is een raad van 4 mensen die medezeggenschap hebben over het reilen en zeilen van de St. Jozefschool.
Deze mensen zijn gelijk verdeeld over 2 geledingen: 2 leerkrachten die het team vertegenwoordigen en 2 ouders die de ouders en de leerlingen vertegenwoordigen.

Oudergeleding

Teamgeleding

Claudia Boon, secretaris

claudia-website

Noortje Scharrenburg, voorzitter

Medezeggenschapsraad

Hetty Loseman

Hetty Lozeman

Conny Wijnolts

conny-2

Wat zijn de bevoegdheden van de MR?
De basis waaraan de medezeggenschapsraad haar rechten ontleent, wordt gevonden in de WPO (Wet Primair Onderwijs) en de WMO (Wet Medezeggenschap Onderwijs). Hiervan is een vertaalslag en een meer praktische invulling gegeven in het medezeggenschapsreglement.
De MR heeft bij sommige zaken een adviesbevoegdheid en bij andere een instemmingsbevoegdheid. De instemmingsbevoegdheid houdt in dat bij een aantal belangrijke onderwerpen het bestuur van de school instemming nodig heeft van de MR voordat een besluit genomen en uitgevoerd mag worden.

Contact
Een heldere communicatie tussen de MR en het bestuur en een goed contact met de achterban is essentieel. Daarom roepen wij ouders op om contact met ons op te nemen in geval van vragen, opmerkingen of suggesties. Mail ons of spreek ons gewoon aan op het schoolplein!

Mailadres: mrskoa@jozefachterveld.nl

Neem contact met ons op

Stuur ons een bericht en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Not readable? Change text. captcha txt