Specifieke informatie St. Jozefschool

Sint Jozefschool en ondersteuning

Ja, dat is echt wat voor Liesbeth, o dat is typisch Bob, Chantal was als kind al altijd bezig met de natuur.
We hebben het hier over specifieke kind kenmerken.
De eigenschappen die uw kind typeren en waardoor het is, wie het is.

Passend Onderwijs IB
Huisstijl Jozefschool

Deze kind kenmerken worden gevormd door ouders, omgeving en natuurlijk op school.
Het mag duidelijk zijn, dat niet ieder kind zich op dezelfde manier ontwikkelt.
De kunst voor leerkrachten i.s.m. ouders is dan ook, om uit uw kind te halen wat erin zit.
En om die eigenschappen te stimuleren, waarmee het kind zich in onze complexe samenleving leert handhaven.

In het kader van de wet Passend Onderwijs, die sinds 1 augustus 2014 van kracht is gegaan,  zijn er mogelijkheden gecreëerd om voor ieder kind een passend weggetje te maken.
En omdat we in onze maatschappij met  veel verschillende mensen te maken hebben, hebben wij oog voor verschillen vanaf het moment dat uw kind de Sint Jozefschool binnenstapt.

Op de Sint Jozefschool hebben we een procedure  opgebouwd, n.a.v. jaren ervaring, waarbinnen we samen met ouders en kind zoeken naar datgene wat uw kind nodig heeft om binnen de groep en binnen zijn/haar mogelijkheden te ontwikkelen. Onze ervaringen hiermee zijn positief.

Passend Onderwijs IB 2

Om samen tot een goed plan te komen werken wij als volgt:

Als u uw kind aanmeldt, heeft u een gesprek met de bouwcoördinator van de onderbouw of met de directeur. Hierin gaat u samen bekijken of dit de school is die bij uw kind past.


Het kan voorkomen, dat uw kind meer ondersteuning nodig heeft. De Sint Jozefschool biedt een basisaanbod, maar soms heeft een kind meer nodig. Wij gaan dan altijd SAMEN met ouders, leerkracht en de intern begeleider op zoek, naar datgene wat uw kind nodig heeft.

Wij werken met SWV de Eem. Zij faciliteren de extra ondersteuning, als het niet past binnen onze basisondersteuning.

Het gebeurt ook, dat tijdens de schoolloopbaan blijkt, dat er meer nodig is voor uw kind. Ook dan gaan we altijd SAMEN, ouders, kind, leerkracht en intern begeleider verkennen, wat goed werkt voor uw kind. We bekijken ook, waar we meer nodig hebben en maken hier een plan voor.


De ondersteuning die mogelijk is, is zeer divers, enkele voorbeelden zijn:

 • Aanpassing in instructietijd, leerstofreductie of aanbod wijzigen.
 • Een ambulant begeleider die meekijkt en de expertise vergroot van de leerkracht.
 • Een Rots en Watertraining inhuren i.v.m. vergroten sociale vaardigheden.

Voor uitleg en een uitwerking van de procedure verwijzen we u naar de intern begeleider van de school, zij wil graag toelichten hoe e.e.a. werkt.

Passend Onderwijs (5)
Passend Onderwijs (2)
Passend Onderwijs (3)

Uitgangspunten lichte ondersteuning  buiten de groep: 2015/2016

De Sint Jozefschool heeft de lichte  ondersteuning als volgt georganiseerd:

 • De R.T.er / I.B.er  van de school (Myriam Voorburg) doet onderzoek en observatie n.a.v. hulpvragen uit de groepsbespreking.
  N.a.v.  de adviezen komt er overleg met ouders, kind en leerkracht over de interventies.

De lichte interventies die de Jozefschool te bieden heeft zijn:

 • Psycho educatie i.v.m. dyslexie.
 • Ondersteuning fonemisch bewustzijn, lees en spellingontwikkeling gr. 1 t/m 4.
 • Toepassen vertaalcirkel i.v.m. rekenontwikkeling.
 • Aanpakgedrag begrijpend lezen.
 • Weerbaarheidstraining.
 • Kids Skill.
 • Ontwikkeling executieve functies.

Deze ondersteuning wordt gegeven in kleine groepjes van max.  4 leerlingen.

Neem contact met ons op

Stuur ons een bericht en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Not readable? Change text. captcha txt