Bewegen en sport

Regelmatig veel en vrij bewegen, dat is wat de meeste kinderen willen! Het is leuk, kinderen voelen zich lekkerder en kunnen zich daarna beter concentreren. Onder bewegen valt niet alleen sport, maar ook dagelijkse beweging in de vorm van fietsen, lopen en buiten spelen. Kinderen moeten minimaal zestig minuten per dag bewegen, volgens sommige deskundigen.

Met sport ontwikkelen kinderen competenties, die ook voor het onderwijs meerwaarde hebben. Zelf sporten houdt in dat ze hun grenzen leren verleggen, doorzettingsvermogen ontwikkelen en leren het beste uit zichzelf halen. Met elkaar sporten betekent: samenwerken, sportief en respectvol gedrag vertonen en deel uitmaken van een team, sportvereniging of -club.

Met het beweeggedrag van onze kinderen is het niet slecht gesteld. Achterveld staat bekend als een bewegingsvriendelijk gebied. Toch willen we de kinderen blijven stimuleren meer te bewegen, het bevordert de gezondheid, maar ook de leerprestaties.

We benoemen onze belangrijkste activiteiten:

  • Op de St. Jozefschool is een coördinator bewegingsonderwijs aangesteld. Alle leerlingen krijgen per week twee bewegingslessen van 50 minuten. Eén les is een sport- en spelles en één les wordt gegeven vanuit de circuitvorm. Hiervoor gebruiken wij de methode ‘Bewegen, samen regelen’.
  • We hebben een beweegvriendelijk schoolplein. Op het schoolplein vinden regelmatig ‘buitenlessen’ en presentaties plaats.
  • Leusden Fit; dit is een meerjarenprogramma dat als doel heeft om je meer bewust te laten zijn van een gezonde leefstijl. Leusden Fit gaat ook over plezier beleven aan bewegen. De St. Jozefschool heeft een convenant ondertekend met Leusden Fit. Er zijn diverse activiteiten waaraan wordt deelgenomen, of waar de kinderen en hun ouders op geattendeerd worden.
  • Jaarlijks organiseren we i.s.m. de buurtsportcoach de Koningsspelen.
  • Deelname aan het schoolvoetbaltoernooi Leusden-Achterveld.
  • Incidentele inschrijving op gastlessen of lokale sporttoernooien Leusden-Achterveld (bijvoorbeeld tennis, handbal, korfbal etc.).
  • Klompenvierdaagse Achterveld; plaatselijk alternatief voor landelijke avondvierdaagse.
  • Afas Swim experience; eens in de acht weken krijgen alle leerlingen van de groepen 5 t/m 8 een training in het zwembad.
  • Looptour Leusden; een hardloopevenement voor leerlingen van de bovenbouw.
  • Bij Achterveldse activiteiten georganiseerd door bijvoorbeeld Kerngroep Jeugdactiviteiten Achterveld werken wij graag samen.

Links

gezonde-school-bewegen-en-sport-4
gezonde-school-bewegen-en-sport-3
gezonde-school-bewegen-en-sport-2
Neem contact met ons op

Stuur ons een bericht en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Not readable? Change text. captcha txt