Wij voldoen aan de kerndoelen voor het primair onderwijs.
De methoden zijn hierbij belangrijke hulpmiddelen.
Leerlijnen per vakgebied zijn echter leidend bij keuzes die we maken.

Op de St. Jozefschool gebruiken we de volgende methoden:

 • Leefstijl
  Met behulp van Leefstijl zorgen wij voor een gezond en veilig schoolklimaat. We stimuleren onze kinderen zich te ontwikkelen tot sociaal vaardige, betrokken en zelfstandige volwassenen.
 • Schatkist (groep 1 en 2; editie 3)
  Spelenderwijs, onderzoekend en ontwerpend leren met keuzevrijheid en ruimte voor onze eigen activiteiten.
 • Taal in Beeld
  Taal in beeld is een complete methode voor taal en spelling voor groep 4 tot en met 8. De leerstof van Taal in beeld is afgestemd op de referentieniveaus en sluit aan op het vervolgonderwijs. Dit garandeert een compleet dekkend leerstofaanbod voor álle leerlingen. Deze methode is al wat ouder en zal op korte termijn worden vervangen.
 • Wereld in getallen
  De wereld in getallen biedt de allerbeste rekendidactiek, is uitdagend en preventief. We bieden een programma met een vaste opbouw en veel zelfstandig werken, met maximale ondersteuning. Het motiveert de  kinderen met herkenbare filmpjes en boeiende rekenwiskundige vraagstukken.
 • Veilig Leren lezen
  Wij gebruiken Veilig leren lezen kim-versie om kinderen te leren lezen in groep 3. De vernieuwde didactiek zorgt voor nóg betere leesprestaties.
 • Estafette
  Estafette editie 3 biedt technisch, begrijpend én studerend lezen in samenhang aan. En dat in groep 4 t/m 8.
 • Join in (voor groep 1 t/m 8)
  Join in brengt de klas in beweging en laat kinderen actief de Engelse taal verkennen. En toepassen, want meteen vanaf het begin spreken ze Engels met elkaar over onderwerpen die hen bezighouden. Niet de technische taalbeheersing staat centraal, maar datgene waarvoor je de taal gebruikt: communicatie.
 • Acadin
  Acadin is dé digitale leeromgeving voor talentvolle, meer- en hoogbegaafde leerlingen in het primair onderwijs (groep 1-8). Een omgeving die is gevuld met interessante en uitdagende leeractiviteiten over allerlei onderwerpen. Speciaal geselecteerd om het leren op school voor deze kinderen te verrijken.
 • Schrijfdans (voor groep 1 en 2)
  Schrijfdans is schrijfbewegen op muziek. Aan het proces van leren schrijven kunnen we een belangrijk deel van de ontwikkeling van de kinderen koppelen: sensomotoriek, ontwikkeling van de hersenen, taalontwikkeling, expressie en creativiteit.
 • Pennenstreken
  Pennenstreken is de meest gebruikte schrijfmethode van Nederland. Kinderen uit groep 3 t/m 8 leren vlot en leesbaar schrijven. De methode biedt verbonden schrift én blokschrift aan.
 • TopOndernemers
  TopOndernemers is onze thematische zaakvakmethode voor de groepen 3 t/m 8. Leerlingen leren zichzelf kennen en ontdekken de wereld. Door thematisch onderwijs te combineren met actieve werkvormen komen de leerlingen tot nieuwe inzichten en ontwikkelen ze nieuwe vaardigheden.
 • 123Zing
  Met de digitale muziekmethode van 123ZING geven we structureel én met plezier muziekles in groep 1 tot en met 8. De methode biedt energieke videolessen, liedjes en interactieve opdrachten en leerlingen maken zelf muziek.
 • Trefwoord
  Centraal staat de leefwereld van kinderen. Kinderen worden uitgedaagd om aan de hand van eigentijdse- en Bijbelverhalen na te denken over levensbeschouwelijke thema’s.
 • Bewegen samen Regelen
  Ons interactieve platform voor de beweeg-, sport- en spelactiviteiten.
Neem contact met ons op

Stuur ons een bericht en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Not readable? Change text. captcha txt