Pestgedrag is een niet te ontkennen fenomeen, dat zich de laatste jaren steeds meer voordoet bij zowel kinderen als volwassenen. Wij willen pesten voorkomen en willen staan voor een veilige school en het welbevinden van onze leerlingen.

Binnen een school doen zich veel verschillende situaties voor, kinderen stellen zich kwetsbaar op binnen de groep of bijvoorbeeld bij het spelen op het plein.  Situaties, die mogelijk kunnen leiden tot gevoelens van ontevredenheid, jaloezie en je achtergesteld of zelfs genegeerd voelen.

Dergelijke situaties leiden soms tot pestgedrag. Er wordt dan een slachtoffer gezocht en gevonden. Er worden meelopers ‘geronseld’ en de basis voor een langdurige pestsituatie, met alle negatieve gevolgen van dien, is gelegd.

Wanneer pestgedrag zich op onze school voordoet, belemmert dit niet alleen de voortgang van het onderwijsleerproces, maar doet het ook absoluut een inbreuk op onze visie.

Met het opleiden en aanstellen van een anti-pestcoördinator, willen wij het pestgedrag binnen onze school aanpakken nadat een pestsituatie is gesignaleerd, maar ook voorkomen door dit gedrag met al zijn aspecten, gevolgen en de erbij horende rollen (pester, meeloper, gepeste en zwijgende meerderheid) structureel bespreekbaar te maken met de kinderen.

In ons anti-pestprotocol is een duidelijk plan van aanpak beschreven voor situaties waarin pestgedrag wordt gesignaleerd. Er zijn algemene omgangsregels en handreikingen voor gesprekken vastgelegd. Bij de aanpak van gesignaleerd pestgedrag worden ouders/verzorgers intensief betrokken, omdat pestgedrag zich niet alleen beperkt tot de school en omdat oorzaken van pestgedrag niet alleen binnen de school, maar vaak ook buiten de school liggen.

 

Onze anti-pestcoördinator is Milou Vissers: muskoa@jozefachterveld.nl (06-12701667)

Het pestprotocol is opvraagbaar bij de directie: directieskoa@jozefachterveld.nl

Neem contact met ons op

Stuur ons een bericht en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Not readable? Change text. captcha txt