Voorzitter

Peter Mölder

Peter Mölder

Secretaris

Marianne Overgoor

Pasfoto Marianne Overgoor

Personeelsfunctionaris

Gwen van 

Ommen Kloeke

Gwen

Penningmeester

Sonja van den Hoven 

Sonja

Vragen

of

contact?

De formele organisatievorm van onze school is die van een stichting. Dit is gebruikelijk bij de katholieke scholen in ons land. Het bestuur draagt formeel de verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen op school en heeft dus zorg voor alles wat nodig is voor goed onderwijs en vorming.

Nauw overleg met de directie is onontbeerlijk. De teamleden zijn professionele krachten die de school dragen. De taakverdeling tussen bestuur en directie is vastgelegd in een zogenaamd managementstatuut.

  • Het bestuur wordt ondersteund door Concent.
  • Het bestuur is lid van de PO-raad, Verus (Vereniging voor Katholiek en Christelijk Onderwijs) en de N.K.S.R. (Nederlandse Katholieke School Raad).
  • De bestuursvergaderingen worden bijgewoond door: de directeur en een MR-lid.
Neem contact met ons op

Stuur ons een bericht en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Not readable? Change text. captcha txt