Fysieke veiligheid

Kinderen zijn zowel fysiek als mentaal kwetsbaar. Het is aan de school om een leefomgeving te creëren, waar kinderen zo min mogelijk risico lopen. Het is helaas onmogelijk om elk risico en gevaar uit te sluiten of voor te zijn, daarom leren we kinderen goed om te gaan met risico’s en gevaren.

De school geeft e.e.a. vorm met diverse (preventieve) maatregelingen:

 • Schoolregels algemeen (i.s.m. leerlingenraad).
 • Buitenspelregels (i.s.m. leerlingenraad).
 • De brandweer bezoekt eens per jaar de school. Zij controleert of de school voldoet aan de noodzakelijke veiligheidsvoorschriften en geeft dan een gebruiksvergunning af.
 • Onze school heeft een (geschoolde) preventiemedewerker. Deze persoon initieert en stimuleert het veiligheidsbeleid.
 • Er zijn voldoende (1 per 50 leerlingen) gecertificeerde BHV-ers. Zij volgen regelmatig een nascholingscursus om hun kennis en hun certificering bij te houden.
gezonde-school-veiligheid
 • Eens per 4 jaar een uitgebreide Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E, inclusief plan van aanpak) m.b.v. Arbomeester 2.
 • Jaarlijkse veiligheidsronde preventiemedewerker.
 • Geplande en onverwachte ontruimingsoefeningen (minimaal twee per jaar) volgens het ontruimingsplan.
 • Incidentenregistratie m.b.v. digitaal format.
 • Tevredenheidspeilingen onder ouders, leerlingen en medewerkers. In deze onderzoeken komen o.a. aspecten betreffende de fysieke (en sociale) veiligheid voor. Aan de hand van de resultaten van de onderzoeken worden er acties ondernomen.
 • Op het ‘beweegvriendelijke’ schoolplein zijn faciliteiten beschikbaar, waar zgn. ‘buitenspeellessen’ en presentaties plaats kunnen vinden.
 • Voor medicijngebruik een eigen protocol.
 • Een watertappunt is in ieder lokaal beschikbaar.
 • Bewaking veiligheid directe omgeving school, met name routes van en naar school en de spitsmomenten op de dag (brengen en halen van de kinderen).
gezonde-school-fysiek-2

Keuringen en onderhoud

 • Speeltoestellen (diverse keuringen door het jaar heen i.s.m. gemeente Leusden/Speelplan, registratie in ABS web).
 • Toestellen speellokaal (jaarlijks Janssen & Fritsen)
 • Brandmeldinstallatie (jaarlijkse keuring Lomans en eigen beheerder voor diverse tussentijdse controles).
 • Brandblusmiddelen (jaarlijkse controle Shemba)
 • CV installatie (jaarlijks Lesscher, om de 3 jaar een onafhankelijke keuring ICAM)
 • Noodverlichting (controles intern)
 • Airco (jaarlijks keuring en onderhoud Veenhuizen)
Neem contact met ons op

Stuur ons een bericht en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Not readable? Change text. captcha txt