Onderwijs op maat

OOM (5)

Onderwijs op Maat is binnen de St. Jozefschool een ontwikkeltraject waar we in 2012 mee gestart zijn. Door dit traject past het onderwijs beter bij het kind. Zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en samenwerken zijn belangrijke onderwerpen/voorwaarden. Hoe is dit traject verlopen?

De start

In 2012 zijn we ook gestart met deelname aan het onderzoek “Excellent onderwijs”. Onder begeleiding van Professor Mooij van de Radboud Universiteit Nijmegen bekeken we het aanbod, en de ontwikkeling van de kleuters. Het resultaat is dat de ouders op de eerste schooldag een vragenlijst meekrijgen. Daarop ze aan wat volgens hen het niveau is van hun kind.

Zowel het voorbereidend reken- als taalniveau als ook de sociale ontwikkeling, nemen we hierin mee. Vanuit de peuterspeelzaal komt ook informatie over het kind binnen. De leerkrachten kunnen daardoor direct aansluiten op de ontwikkeling van het kind.

De kasten

Vervolgens zijn alle materialen ingedeeld volgens de leerlijnen. Dat betekent dat voor de groepen 1 t/m 4 er een kast is voor rekenen en een kast voor taal. Hierin staat het speelleermateriaal geordend per half jaar. Ieder kind heeft de mogelijkheid om werk uit de kast te pakken waar het volgens zijn/haar eigen ontwikkeling aan toe is. Hoe vaak een kind uit de kasten mag werken, is per groep en kind verschillend.

OOM (2)
OOM (4)
OOM (3)

Leerlingvolgsysteem

De kleuters observeren we aan de hand van een observatiesysteem Bosos. Dit systeem is ook gebaseerd op de leerlijnen. De kinderen volgen we op wat ze kunnen. Niet op hoe oud ze zijn. Vanaf groep 3 bevatten de reguliere methodes handvatten voor het bijhouden van de resultaten. Zowel methodetoetsen als Cito toetsen nemen we af. De methodes zijn opgebouwd volgens de leerlijnen.

OOM (1)
Passend Onderwijs (1)
Passend Onderwijs (4)

Aanpak / leerniveau 0,1,2,3,4,5

Vanaf groep 3 wordt de leerstof aangeboden in ten minste drie niveau. Bij het indelen van de kinderen in niveaugroepen wordt gekeken naar de benodigde instructie, zelfstandigheid van het kind en de motivatie. De aangeboden leerstof wordt uitdagender voor de kinderen in een hogere niveaugroep. Voor kinderen die voldoen aan bepaalde criteria, geldt voor het vak rekenen dat zij mogen beginnen met het maken van een toets.

Zodra blijkt dat zij de leerstof beheersen, krijgen zij de komende periode uitdagend werk aangeboden en mogen zij werken uit de kasten. Zo krijgt ieder kind de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen, maar behouden we ook de gezamenlijkheid.

Bosos

bosos

Toparrangementen

Aan de kinderen die qua werkaanpak, intelligentie, interesse, motivatie en zelfstandigheid extra uitdaging aankunnen bieden wij Acadin aan. Zij werken, naast het ‘normale’ onderwijsaanbod in de groep, twee keer per week buiten de groep. Samen met kinderen uit andere groepen werken ze aan uitdagende  opdrachten.

Omgaan met verschillen

Omgaan met verschillen

Museumproject

IMG_2217-001

Museumproject

Onderwijs op maat

Samenvattend

Op de St. Jozefschool kiezen we ervoor de kinderen in hun eigen jaargroep te laten werken. Door middel van toetsing en observatie bekijken we welke extra aandacht en uitdaging nodig is. Om het werkbaar te houden voor de leerkracht, delen we de kinderen van groep 1 t/m 4 in groepen in. Hierbij wordt gelet op zelfstandigheid, werkaanpak, intelligentie en motivatie.

Vanaf groep 5 wordt er twee keer per week groepsdoorbrekend gewerkt m.b.v,. Acadin. Ieder kind wordt op deze manier gedurende de hele schoolcarrière uitgedaagd om zich te ontwikkelen volgens zijn/haar eigen leerlijn en we verliezen het belang van gezamenlijkheid niet uit het oog.

Neem contact met ons op

Stuur ons een bericht en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Not readable? Change text. captcha txt