Ouderraadsleden

  • Voorzitter: Tjitske Tolboom
  • Penningmeester: Miranda Huijskes- van de Hoven
  • Algemeen lid: Susanne Warnier
  • Algemeen lid: Angela Tijmensen
  • Algemeen lid: Marieke Hudding
  • Algemeen lid: Cindy Mulder
ouderraad

Contact

De ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders die de feestelijke activiteiten op school organiseren.
Gedurende het schooljaar verzorgen wij het sinterklaasfeest, de kerstviering, het carnavalsfeest en de paasviering.  Daarnaast helpen we met het schoolvoetbaltoernooi en verzorgen de catering bij de eindmusical van groep 8.
Ook organiseren we de Koningsspelen in samenwerking met Het Startblok.
Verder coördineren we voor school twee keer per schooljaar de schoolschoonmaak.
Om het jaar gaan de kinderen op schoolkamp of op schoolreisje.  We helpen bij het schoolkamp en organiseren het schoolreisje.

Aan het begin van het schooljaar wordt, tijdens de algemene informatieavond, de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld. Deze wordt gebruikt voor de eerder genoemde activiteiten. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u hierover een brief.
De bijdrage per leerling is:
*Groep 1 t/m 7: € 35,00
*Groep 8: € 11,00, dit is exclusief de kosten van het eindkamp. Hiervoor  ontvangen ouders/verzorgers van groep 8 een aparte rekening.

Elke groep heeft ook een klassenouder vanuit de ouderraadsleden.
Op de algemene ledenvergadering aan het begin van het schooljaar, worden de klassenouders bekend gemaakt.

Groep 1/2   –
Groep 3/4   –
Groep 4/5   –
Groep 6/7   –
Groep 8       –

De ondersteuning vanuit school wordt verleend door juf Milou.  Zij is aanwezig tijdens de vergaderingen en zorgt er voor dat het team en de ouderraad goed samenwerken.

Heeft u vragen dan horen wij dat graag.  Een van ons is altijd wel op het schoolplein te vinden.

Taakverdeling:
wordt na de algemene ledenvergadering bekend gemaakt
Sinterklaasviering:
Kerst:
Carnaval:
Pasen:
Koningsspelen:
Schoolreisje:  

Neem contact met ons op

Stuur ons een bericht en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Not readable? Change text. captcha txt