Voorzitter

Suzanne Tolboom

Suzanne Tolboom

Algemeen Lid

Susanne Warnier

Oudercommissie Susanne Warnier

Secretaris

Ingrid van Dijen

Ingrid van Dijen

Algemeen lid

Tjitske Tolboom

Oudercommissie

Penningmeester

Vacature

Oudercommissie

Algemeen lid

Cindy Mölder

OC Cindy Mölder

Contact?

De ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders die de feestelijke activiteiten op school organiseren.
Gedurende het schooljaar verzorgen wij het sinterklaasfeest, de kerstviering, het carnavalsfeest en de paasviering.  Daarnaast helpen we met het schoolvoetbaltoernooi en verzorgen de catering bij de eindmusical van groep 8.
Ook organiseren we de Koningsspelen in samenwerking met Het Startblok.
Verder coördineren we voor school twee keer per schooljaar de schoolschoonmaak.
Om het jaar gaan de kinderen op schoolkamp of op schoolreisje.  We helpen bij het schoolkamp en organiseren het schoolreisje.

Aan het begin van het schooljaar wordt tijdens de algemene informatieavond de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld.
Deze wordt gebruikt voor de eerder genoemde activiteiten. Aan ;het begin van het schooljaar ontvangt u hierover een brief.
Momenteel is dit per leerling van groep 1 t/m 7: € 35,00 en voor groep 8: € 11,- (exclusief kosten eindkamp Kalenberg).
Leerlingen van groep 8 krijgen een aparte rekening voor het eindkamp.

Elke groep heeft ook een klassenouder vanuit de ouderraadsleden.
Dit jaar is de klassenouder verdeling als volgt:

(Op de algemene ledenvergadering, worden de klassenouders bekend gemaakt.)

Groep 1/2   – Cindy Mölder
Groep 2/3   – Anke Hilhorst
Groep 4       – Susanne Warnier
Groep 5/6   – Felicia Lobo
Groep 7       – Suzanne Tolboom
Groep 8       – Ingrid van Dijen

De ondersteuning vanuit school wordt verleend door juf Hetty.  Zij is aanwezig tijdens de vergaderingen en zorgt er voor dat het team en de ouderraad goed samenwerken.

Heeft u vragen dan horen wij dat graag.  Een van ons is altijd wel op het schoolplein te vinden.

Neem contact met ons op

Stuur ons een bericht en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Not readable? Change text. captcha txt