Welbevinden

Een kind moet zich prettig, veilig en geborgen voelen op school, het welbevinden van een kind is voorwaarde voor een optimale ontwikkeling.

Speerpunten voor dit thema zijn:

 • Zorgstructuur
  Op de St. Jozefschool werken wij met een Interne Ondersteuningsteam (IOT). Eén van haar belangrijke taken is het volgen, toetsen en begeleiden van het sociale welbevinden van de kinderen. Wij vinden het belangrijk om dit te toetsen. Hiervoor gebruiken wij het webbased expertsysteem ZIEN!, dat meer doet dan het volgen van de leerling alleen.
 • Leefstijl
  Wij zijn al jaren een Leefstijl school. Sociaal-emotionele vaardigheden / normen en waarden spelen in het leven een belangrijke rol. Met ons Leefstijl-programma worden de leerlingen hiervan bewust gemaakt. Met elkaar doen we activiteiten en opdrachten die het besef van ‘goed omgaan met elkaar’ versterken. Het bevorderen van positieve (groeps)relaties speelt in Leefstijl lessen een grote rol.
gezonde-school-ouders-1
 • Samenwerking met ouders
  Ouders en verzorgers worden betrokken bij het maken van beleid. Dit doen wij in samenwerking met ouders (bestuur, MR, ouderraad, werkgroepen en de klankbordgroep). De school zorgt ervoor dat het beleid via de website en/of de schoolgids of op andere wijze altijd gemakkelijk is in te kijken.
gezonde-school-welbevinden-2
 • Anti-pestbeleid
  Een opgeleide anti-pestcoördinator draagt zorg voor:
  – Aanwezigheid aanspreekpunt voor ouders en leerlingen/belangenbehartiging in het kader van het anti-pestbeleid.
  – Een actieve bijdrage aan het sociale en veilige schoolklimaat.
  – Gesprekspartner en adviseur op het gebied van sociale veiligheid.
  – Coördinatie van het anti-pestbeleid van school, volgens het aanwezige beleidsplan.
 • Mediawijsheid
  De module ‘Samen Mediawijs’ wordt in de groepen 5 t/m 8 ingezet om tegemoet te komen aan de behoefte kinderen wegwijs te maken met sociale media.
 • Het voeren van startgesprekken
  In het begin van het nieuwe schooljaar plannen wij startgesprekken in alle groepen. Samen gaan wij in gesprek om het kind verder te begeleiden in zijn of haar ontwikkeling. Ouders kennen hun kind als geen ander, zij kunnen de leerkracht belangrijke informatie verschaffen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied.
 • Het voeren van kindgesprekken
  We praten graag en veel óver kinderen, maar op de St. Jozefschool praten we ook mét kinderen? Gesprekken met kinderen worden regelmatig  ingepland om hen actief bij het leerproces te betrekken? Kinderen kunnen vaak heel goed aangeven wat zij als prettig ervaren en waar ze behoefte aan hebben. Er doen zich talloze momenten voor om met kinderen in gesprek te gaan. Het gaat hierbij niet alleen om gesprekken met kinderen waar we ons ‘zorgen’ om maken, maar met alle kinderen.
 • Samenwerking met externen
  De St. Jozefschool heeft een uitgebreide sociale kaart. De belangrijkste, structurele samenwerkingspartners op het gebied van welzijn en sociale veiligheid zijn:
 • Lariks
  Lariks is voor ons de belangrijkste samenwerkingspartner bij het zoeken en het vinden van passende oplossingen en mogelijkheden op het gebied van zorg, jeugd en welzijn. Op school is één maal per week een preventief en laagdrempelig spreekuur voor ouders en leerkrachten.
 • SWV De Eem
  Elk kind moet op zijn eigen manier onderwijs kunnen volgen. Af en toe is er extra ondersteuning nodig. SWV de Eem arrangeert en ondersteunt ons en de ouders bij het vinden van de weg naar een passend aanbod.
 • SESA
  De Stichting Eerstelijns Samenwerkingsverband Achterveld is een stichting waarbinnen de diverse hulpverlenende instanties zijn gebundeld. Het werkgebied van de SESA omvat het dorp Achterveld en directe omgeving.
Neem contact met ons op

Stuur ons een bericht en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Not readable? Change text. captcha txt