Passend onderwijs

Tekstballon

Alleen focussen op wat een kind niet kan, levert niet zoveel op. Denken in kansen en mogelijkheden is vruchtbaarder.  Een optimistische visie dus.
Daarbij maken leerkrachten het verschil.

Zien wij kans ons gedrag af te stemmen op de werkelijke behoeften van dit kind, waardoor het kind kans krijgt de maximale mogelijkheden te ontwikkelen en verder te groeien?


                  Klik hier voor meer specifieke informatie!


Passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 is passend onderwijs officieel ingegaan. Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school.

De scholen in onze regio hebben hun krachten gebundeld in SWV De Eem. Klik daarom hier voor meer informatie over passend onderwijs in de regio. 


Ondersteuning op de St. Jozefschool

De zorg voor de leerling speelt in ons onderwijs een belangrijke rol. Alle leerlingen maken een ononderbroken ontwikkelingsproces door. In ons onderwijsaanbod houden wij rekening met de individuele mogelijkheden van iedere leerling. Voor leerlingen die onvoldoende kunnen profiteren van ons onderwijsaanbod, of voor wie het aanbod niet voldoende is, hebben wij extra ondersteuning en/of aanbod ontwikkeld. Het onderwijsaanbod wordt aangepast aan de individuele behoefte van de leerling. Dit kan bestaan uit extra instructie binnen of buiten de groep, dan wel een programma op maat.


Informatie of hulpvraag?

Wanneer hulp nodig is, maakt de leerkracht een (hulp)plan voor de leerling. Specifieke problemen worden met de intern begeleider (IB’er) doorgesproken. Zij stellen dan samen een (handelings)plan op. Ouders stellen wij hiervan op de hoogte en we betrekken hen bij de uitvoering ervan. De ontwikkelingen van de sociaal-emotionele ontwikkeling volgen we systematisch en leggen dit vast.

Onze Intern begeleider(IB’er) Mirjam Groeneveld is uw eerste aanspreekpersoon bij vragen en of zorgen. Schroom niet om contact op te nemen.

.

Je mag zijn wie je bent

Om te worden wie je bent

Maar nog niet kunt zijn

En je mag het worden

Op jouw manier

En in jouw tijd

Neem contact met ons op

Stuur ons een bericht en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Not readable? Change text. captcha txt