Help, het gaat niet goed met mijn kind …………. 

Tegel zorgroute

Natuurlijk hopen we dat alles goed gaat met onze kinderen. Daar werken we hard aan, maar in het leven komen we onherroepelijk ook hobbels tegen.  Deze (her)kennen we uiteraard ook op school. Het kan gebeuren dat de ouder(s)/verzorger(s) tegen zaken aanlopen t.a.v. het onderwijs, de ontwikkeling van hun kind etc. en dat willen bespreken. Daarvoor heeft de St. Jozefschool de ‘hulproute’ ontwikkeld. Hierin kunt u lezen welke stappen de ouder(s)/verzorger(s) kunnen zetten als zich vraagstukken aandienen waar ze een oplossing of antwoord voor zoeken.

De “hulproute” geeft duidelijkheid over de vraag bij wie men terecht kan en wat een eventuele vervolgstap is als ouder/verzorger het gevoel heeft onvoldoende antwoord te krijgen op zijn of haar vraag.

Als St. Jozefschool vinden wij het belangrijk dat we niet weglopen voor problemen en dat we het kind leren er mee om te gaan. Niet altijd de gemakkelijkste weg, maar meestal komt het kind er na een tijdje sterker uit. Ze hebben dan iets geleerd wat belangrijk is voor de rest van hun leven. Zo’n proces is niet eenvoudig, maar wel belangrijk en vaak een belangrijkere les dan rekenen, taal of lezen.

Er zijn vele vragen te bedenken waar we tegen aan kunnen lopen;

Leerresultaten:

 • Stel het leren valt tegen; wat heeft het kind nodig, zit er meer in en hoe krijgen we dat naar boven?
 • Stel, een doublure of een eigen leerweg is noodzakelijk?
 • Stel uw kind verveelt zich op school, krijgt hij/zij wel voldoende uitdaging?
 • Stel dat een andere, speciale school beter bij uw kind past?

Omgang met klasgenoten en/of de leerkracht:

 • Stel uw kind wordt gepest of is juist een pester, hoe gaan we daarmee om?
 • Stel uw kind zit niet lekker in zijn/haar vel, hoe komt dat en wat doen we er aan?
 • Stel uw kind kan niet zo goed opschieten met de juf/meester?
 • Stel uw kind heeft weinig aansluiting bij andere kinderen?

Privé situaties die invloed hebben op leervermogen of aansluiting van het kind:

 • Stel uw kind is langdurig ziek, raakt hij/zij niet achter?
 • Stel, u ligt in scheiding en uw kind kan zich niet meer concentreren of heeft gedragsproblemen?
Hulproute smile

Aan dit soort situaties kunnen we niet altijd ontkomen, maar hoe gaan we er dan mee om?
Cruciaal in het proces zijn:

 1. De ouder(s)/verzorger(s)
 2. De school
 3. Het kind zelf

Samen zijn we verantwoordelijk, alleen met elkaar lossen we problemen op. In het proces zijn we partners van elkaar, de één kan niet zonder de ander. Partnerschap betekent voor ons: elkaar serieus nemen, naar elkaar luisteren, overleggen en elkaar aanvullen. Wanneer communicatie en verwachtingen naar elkaar helder zijn, dan kunnen we tot oplossingen en resultaten komen. De driehoek; ouder(s)/verzorger(s) – school – kind is van wezenlijk belang. Alleen als we samen op weg gaan is een oplossing voor handen, met elkaar is veel mogelijk. Trek daarom tijdig aan de bel wanneer u vragen of zorgen heeft over de ontwikkeling of het functioneren van uw kind!

Bij wie kunt u allemaal terecht op school?

Door te klikken op onderstaande naam krijgt u een korte omschrijving inclusief verwachtingen die u van ons mag hebben.
Communicatie is altijd tweerichtingsverkeer.
Ook wij hebben verwachtingen van u als ouder(s)/verzorger(s) en van uw kind.

Neem contact met ons op

Stuur ons een bericht en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Not readable? Change text. captcha txt