Leefstijl materialen (1)

Sociaal-emotionele ontwikkeling en de anti pestcoördinator.

leefstijl
‘Een goed hart en een goed hoofd zijn altijd  een formidabele combinatie’
Nelson Mandela 🙂

Leefstijl inhoudelijk

Belangrijke aspecten van sociaal-emotionele ontwikkeling:

  • Het samenwerken, het samen spelen, het samen kunnen delen, hulpvaardig zijn.
  • Respect hebben voor elkaars mening en inbreng.
  • Het kunnen oplossen van conflictsituaties.
  • Het kunnen inleven in gevoelssituaties.
  • Anderen accepteren en respecteren in hun anders zijn.
  • Een gevoel van saamhorigheid.

Voor de St. Jozefschool is het pedagogisch klimaat een belangrijk uitgangspunt. Pesten wordt tegengegaan met behulp van een pestprotocol, dat nadrukkelijk ‘levend’ wordt gehouden en een anti pest coördinator.

De methode ‘Leefstijl’ is er niet alleen om probleemgedrag te bestrijden, maar juist als preventie van ongewenst gedrag en voor het optimaal functioneren van kinderen en het ontwikkelen van hun talenten.

Binnen het onderwijs spelen sociaal-emotionele vaardigheden en normen en waarden een belangrijke rol. Met het Leefstijl-programma worden jongeren hiervan bewustgemaakt. Samen met klasgenoten doen ze activiteiten en opdrachten die het besef van ‘goed omgaan met elkaar’ versterken. Het bevorderen van positieve groepsrelaties speelt in de Leefstijl-lessen een grote rol. Niet alleen het individu wordt sterker, maar ook de groep.

Met de methode ‘Leefstijl’ hebben wij een instrument in handen, waarmee we het belangrijke ontwikkelingsgebied structureel vorm geven.

Materialen

Leefstijl materialen (1)
Leefstijl materialen (2)

Een leuke oefening

Als inleiding bij het thema ‘OPGROEIEN’ mochten de kinderen enige jaren geleden raden van welke leerkrachten de babyfoto’s waren.

Herkent u ze nog?

Voor de oplossing – klik hier
Neem contact met ons op

Stuur ons een bericht en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Not readable? Change text. captcha txt