Extra informatie

swvdeeem

Passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 is passend onderwijs officieel ingegaan. Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school. De scholen in onze regio hebben hun krachten gebundeld in SWV De Eem. Klik daarom hier voor meer informatie over passend onderwijs in de regio.

SPL 2

Voorschoolse opvang (2 – 13 jaar)

SPL biedt in onze school op ‘vso Grote Reus’ voorschoolse opvang voor kinderen van de St. Jozefschool, basisschool ’t Startblok en voorschool Klein Duimpje.   U kunt uw kind al vanaf 7.30 uur brengen. De medewerkers van de vso zorgen ervoor dat de kinderen veilig naar school gebracht worden; de jongsten tot in het klaslokaal. Kijk voor meer informatie op www.spl-leusden.nl/grotereus.

Voorschool Klein Duimpje (2 – 4 jaar)

Op voorschool Klein Duimpje van SPL spelen de kinderen heerlijk samen. Dat is leuk en ook leerzaam: ze leren rekening houden met anderen, samenwerken, delen, op hun beurt wachten… Allemaal sociale vaardigheden die ze nodig hebben op de basisschool! De ontwikkeling wordt gestimuleerd met een erkend voorschools educatief programma (VVE). Spel is daarbij de basis! Op die manier bieden wij ieder kind de kans zich optimaal te ontwikkelen. Zowel kinderen die een duwtje in de rug nodig hebben als kinderen die behoefte hebben aan extra uitdaging. Zo geven wij íeder kind een goede start op de basisschool! Klein Duimpje is gevestigd in onze school. Kijk voor meer informatie op
www.spl-leusden.nl/kleinduimpje.

SPL 1

BSO

Buitenschoolse Opvang Avontuur in Achterveld, gevestigd bij basisschool Het Startblok, organiseert voor kinderen van vier tot dertien jaar na school en in de vakanties talloze leuke activiteiten. We stimuleren hen op alle ontwikkelingsgebieden, motorisch, emotioneel, creatief en intellectueel. Klik hier om naar BSO Avontuur te gaan

Hoofdluis

Hoofdluis is vooral een probleem voor de omgeving vanwege het besmettingsrisico. Met name op scholen, waar veel mensen/kinderen bij elkaar komen kan deze besmetting gemakkelijk van de één naar de ander worden overgebracht. Hoofdluis kan soms jeuk veroorzaken, maar meestal is dit niet het geval! Hoofdluizen zijn vaak moeilijk zomaar te zien op het hoofd, omdat ze zich razend snel verplaatsen. Lees hier meer over luizen en ons protocol.

Gezondheid

De gezondheid van uw kind gaat boven alles. Toch heeft menig kind in de basisschoolperiode last van één of meer kinderziektes. Lees hier meer over mogelijke kinderziektes.

Veel  kinderen komen op jonge leeftijd in aanraking met gevaarlijke of giftige stoffen. Wij hebben meer gevaarlijke stoffen in huis dan wij vaak denken. Lees hier meer over gevaarlijke en giftige stoffen.

Voortgezet onderwijs

De stap naar het voortgezet onderwijs is niet zomaar een overgang naar een andere school. Het brengt veel veranderingen met zich mee en kan voor uw kind ingrijpend zijn. Daarom is het erg belangrijk de juiste school te kiezen. Uw kind moet zich op zijn plaats voelen en de kans krijgen zich goed te ontwikkelen. De nieuwe school moet natuurlijk ook bij uw kind passen. De informatie op de volgende pagina kan u misschien helpen de juiste weg te vinden.

Neem contact met ons op

Stuur ons een bericht en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Not readable? Change text. captcha txt