De unieke aanpak van de St. Jozefschool heeft vele voordelen.
We zetten de belangrijkste op een rij:

 • Vignet ‘De Betere Basisschool‘; wij werken volgens de principes van ‘De Betere Basisschool’, waarbij we o.a. door het inzetten van ontwikkelteams, zorgen dat ons onderwijsaanbod continu in ontwikkeling is. Voor diverse vak- en vormingsgebieden hebben we opgeleide specialisten binnen ons team; anti-pestcoördinator, taal-lezen, rekenen, meer- en hoogbegaafdheid en klassenmanagement.
 • Acadin is onze digitale leeromgeving voor talentvolle, meer- en hoogbegaafde leerlingen bij ons op school (voor groep 1 t/m 8). Dit is een omgeving, die is gevuld met interessante en uitdagende leeractiviteiten over allerlei onderwerpen om het leren op school voor deze kinderen te verrijken. Acadin helpt leerlingen te prikkelen met uitdagende leerstof,  waar ze hun tanden in kunnen zetten.
 • Wij zijn één van de Nederlandse basisscholen in een Nuffic-netwerk. Nuffic is de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs. Zij stimuleren scholen om kinderen al vroeg kennis te laten maken met de Engelse taal. Hoe eerder kinderen starten met het aanleren van een vreemde taal des te gemakkelijker dit hen zal afgaan. In hun dashboard vindt u de naam van onze school, wat wil zeggen dat wij een doorgaande leerlijn voor Engels hebben ontwikkeld van groep 1 t/m 8. Vanaf de kleuters maken de kinderen kennis met de Engelse taal. Spelenderwijs wordt dit naarmate de kinderen in een hogere klas komen aangepast naar een hoger niveau.
 • Gezonde School (vignetten ‘voeding’ en ‘relaties en seksualiteit’)
 • Digitalisering in samenwerking met Prowise.
  Dit gaat verder dan de ICT infrastructuur met het aanbod van wekelijkse actuele lessen in Presenter en het aanbod van onderwijs gerelateerde (hulp)programma’s (Rekentuin, Taalzee en EarlyBird). Leerlingen hebben de mogelijkheid vanuit huis (verder) te werken.
 • Leefstijl; specifiek aanbod sociaal-emotionele ontwikkeling voor alle groepen. Dit past volledig bij ons motto ‘Ieder kind laten stralen’.
 • Trefwoord; aanbod levensbeschouwing, waarbij een brede ontwikkeling van alle leerlingen centraal staat.
 • De Groene Belevenis; het natuur- en duurzaamheidscentrum voor Leusden en omgeving. De natuur beleven en ervaren, door te ontdekken en te genieten staat bij hen centraal! Onze samenwerkingspartner zorgt jaarlijks voor  inspirerend, groen educatiemateriaal. M.b.v. de beschikbare NME-gids, geven wij onze wensen aan en zij zorgen voor materialen en excursies, die het beste bij onze voorkeuren passen.
 • NEOS; ons expertisecentrum voor het cultuuronderwijs, waarmee wij regelmatig persoonlijk contact onderhouden. Met advies, programma’s, trainingen en netwerkactiviteiten, versterken zij ons jaarlijkse culturele aanbod op maat. In de uitvoering werken we vaak samen met diverse culturele aanbieders.
 • Eénpitterschap; de St. Jozefschool is een stichting met één school. Door een brede samenwerking (o.a. een partnerschap met Montessori school ’t Ronde in Leusden) voorkomen we dat we dat we op ‘een eiland’ belanden. Door o.a. ‘korte lijnen’ en een goede financiële huishouding met lage overheadkosten, kunnen alle faciliteiten en aandacht gaan naar de kinderen van onze school.
 • Opleidingsschool; in samenwerking met HU Amersfoort leiden wij al jaren (jonge) mensen op. Goed opgeleide collega’s voor de toekomst, meer handen voor de klas, extra alertheid van de leerkrachten en nieuwe ideeën die de school binnenkomen zijn enkele voorbeelden van de voordelen hiervan.
Neem contact met ons op

Stuur ons een bericht en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Not readable? Change text. captcha txt