Wij geloven in passend onderwijs.
Ieder kind heeft zijn eigen talenten en  behoeften.
Wij gaan uit van kansen en kijken naar wat wel kan i.p.v. naar beperkingen.

OC&W –
Inspectie

De St. Jozefschool draagt met zijn doelen en ambities bij aan de kernfuncties van het onderwijs. Ze hebben doelen geformuleerd voor de resultaten die leerlingen  moeten behalen en realiseert deze doelen.

De St. Jozefschool waarborgt met zijn (be)sturing de onderwijskwaliteit op school. Ze hebben zicht op de kwaliteit van het onderwijs. Tijdens ons onderzoek komt een consistent beeld van de ambities en de werkwijze van SKOA naar voren, alle geledingen onderschrijven de uitgangspunten en kennen de doelen. Wij merken dat het beleid en de sturing in de praktijk doorwerken.

Ouder –
Anoniem

Ondanks de spraakproblemen van onze zoon, bleef school ook het enthousiaste, vrolijke kind zien. Er werd op allerlei mogelijke manieren gekeken, hoe school onze zoon extra kon ondersteunen.

Toen mijn andere zoon groep 3 overdeed, werd gekeken naar wat hij lastig vond, maar ook wat hij al goed kon. Waar hij goed in was, kreeg hij de mogelijkheid om opdrachten van groep 4 te doen; door te werken op zijn eigen niveau.

Daarnaast was en is er aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling; werken aan zelfvertrouwen, samen spelen e.d.

Wij ervaren school als zeer betrokken.

Daphne v.d. Berg –
leerkracht & directie ondersteuner

Onderwijs op de Sint Jozefschool is zo veel meer dan taal, rekenen en lezen alleen. Onze leerkrachten kijken continu naar kinderen en we zorgen voor een breed aanbod. Wat hebben onze leerlingen nodig en hoe zorgen we ervoor dat ze zich zo goed en breed mogelijk kunnen ontwikkelen?

Daarvoor stemmen we instructies af op het niveau van de kinderen, maar zorgen we er ook voor, dat niet alleen de leerkracht bij de instructie hard aan het werk is. De leerlingen worden constant actief betrokken.

Hiervoor zetten we Teach technieken in, waarmee we de betrokkenheid van de leerlingen fors verhogen. Door bijvoorbeeld een centrale vraag te stellen en kinderen in duo’s te laten overleggen, komen ze tot antwoorden met goede onderbouwingen. Deze Teach technieken zetten we gedurende de gehele dag in tijdens de lessen.

Nog een mooi voorbeeld is het hardop voordoen van denkprocessen door de leerkrachten. Hierdoor kunnen leerlingen dit herhalen en het daarna zelf toepassen.

Naast het observeren van kinderen gaan we ook structureel met ze in gesprek. Door middel van onze Kindgesprekken komen alle kinderen meerdere keren per jaar aan bod om één op één met de leerkracht te praten over alles wat ze kwijt willen.

Zo krijgen we een mooi compleet beeld van de kinderen en werken we met elkaar aan hun ontwikkelingsproces.

Neem contact met ons op

Stuur ons een bericht en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Not readable? Change text. captcha txt