Wij zien ouders als partners, alleen samen kom je verder.
Opvoeden en onderwijzen staan niet los van elkaar.

OC&W –
Inspectie

Binnen SKOA is sprake van een professionele cultuur. We zien dat in de manier waarop ze sturen op deskundigheidsbevordering van het personeel en dit financieel mogelijk maakt.

In de gesprekken die we op school hebben gevoerd komt naar voren dat naast de directie ook leraren onderwijskundig leiderschap laten zien, omdat diverse leraren ook specialisten zijn voor een vakgebied of thema. Ze werken samen, delen hun kennis en expertise, observeren lessen om collega’s te helpen bij de implementatie van verbeteringen.

Een mooi voorbeeld is de manier waarop het team het geven van effectieve instructie telkens verder door ontwikkelt. Ook het feit dat de school als opleidingsschool al jarenlang investeert in het opleiden van leraren is een voorbeeld van professioneel handelen en samenwerking.

Suzanne Tolboom –
Ouder en leerkracht in opleiding

Als moeder van 4 kinderen, als onderwijsassistent en als juf in opleiding, zie ik de school vanuit heel veel kanten!

Ik zie hoe mijn kinderen het fijn hebben in de klas en op hun niveau afgestemd onderwijs krijgen.

Als onderwijsassistent help ik zelf veel kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Of dat is omdat ze iets lastig vinden of dat ze een extra uitdaging nodig hebben. Iedereen wordt geholpen.

Daarnaast kijk ik naar de school vanuit mijn positie als juf in opleiding. Vorig jaar als stagiair, waarbij ik geweldige ondersteuning kreeg vanuit het team. Het is een team dat openstaat voor nieuwe inzichten vanuit de pabo, elke dag werkt aan verbetering van het onderwijs in de school en altijd klaar staat voor leerlingen en ouders.

Voor mij dus als ouder, werknemer en student een geweldige school, die ik iedereen kan aanraden!

Ouder –
(Mariëlle van der Ham)

De Sint Jozefschool is een toegankelijke school met een open, ontspannen sfeer en een betrokken leerkrachtenteam. Het kleinschalige karakter van de school versterkt de persoonlijke benadering. De school straalt verbondenheid met elkaar uit, het team is kundig, vriendelijk en enthousiast.

In de afgelopen jaren hebben wij de samenwerking met de school als heel positief ervaren. Leerkrachten zijn eenvoudig benaderbaar en er wordt altijd tijd vrij gemaakt als je iets wilt bespreken.

Als het nodig is durft de school lef te tonen in het maken van keuzes die in het belang zijn van het kind. De school is hierbij heel flexibel, waardoor kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen.

Neem contact met ons op

Stuur ons een bericht en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Not readable? Change text. captcha txt